Εταιρεία

Η εταιρεία SAMMLER Β. Μιχαλόπουλος ΑΕΒΕ (SAMMLER) ιδρύθηκε το 1975 στην περιοχή Κόκκινος Μύλος, Αθήνα. Ανταποκρινόμενος στην ενεργειακή κρίση εκείνης της εποχής, ο κος Βασίλης Μιχαλόπουλος ίδρυσε μια βιομηχανική μονάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρόκληση για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες θα είναι οικονομικές, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Στις μέρες η αυτή η ιδέα είναι κάτι παραπάνω απο ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα στο σύνολο της.

"Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθήνη και υποχρέωση όλων μας!!!"

Εμείς εδώ στην SAMMLER ενστερνιζόμαστε πλήρως την παραπάνω φράση και την έχουμε εντάξει στην φιλοσοφία της εταιρείας μας.

Τόσο το διοικητικό προσωπικό, όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην εταιρεία δίνουμε μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε η φράση αυτή να αντικατοπτρίζεται σε κάθε φάση της παραγωγής μας και των προΙόντων μας, δημιουργώντας προϊόντα τα οποία όχι μόνο σέβονται το περιβάλλον, αλλα και εσάς!!!

Ως κατασκευαστές ηλιακών θερμικών συστημάτων για περισσότερα απο 40 χρόνια, είμαστε πρωτοπόροι σε πολλά τεχνικά επιτεύγματα, όπως:

- Σϋνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα με την κεντρική θέρμανση (τριπλής ενέργειας - Patent L. No 72674).

- Χρήση ράβδους μαγησίου για την εσωτερική προστασία της δεξαμενής.

- Χρήση της επισμάλτωσης για την εσωτερική προστασία της δεξαμενής.

Our technological advancements and innovation are always aimed to improve both the product quality and productivity to meet efficiently and effectively increasing market demands. Our acquired technical knowledge and expertise in alternative energy sources in this rapidly developing field guarantees fine workmanship, durability and efficiency of all our product lines.

 

Quality is considered the key point of our success; SAMMLER has established and is maintaining a Quality Management System which meets the requirements of EN ISO9001. The System was established first in 1998 and SAMMLER was one of the first companies in the solar sector which achieved to be certified under the strictly regulations of the particular standard. The chosen certification body is TUV, which is one of the most reputable organizations worldwide.

An important factor of the offered quality of our products is our skilled, trained and well educated personnel. Each department of the production chain, management are trained periodically in order to achieve the target: maximum satisfaction of the end user – environmental sustainability.

 

Also very critical for the production of quality products, is the production process. The used raw materials are from selected suppliers, mainly from Europe which are offering the best quality. Strong relationships are built with our suppliers for many years. The production equipment and machines are renewed every 2-3 years in order to follow the technological improvements.

 

In SAMMLER we are ensuring the top quality and efficiency of our products. The proof of the mentioned quality and efficiency are the test reports and certifications that we have been awarded for our products. All products such as thermosyphon systems and collectors have been tested for the quality and efficiency in the most reputable laboratories world wide as ITW (Stuttgart – Germany), SPF (Rappesvile – Switzerland), CENER (Spain), INTA (Spain), SRCC (USA), SABS (South Africa), DCL (Dubai – UAE), SII (Israel) and Demokritos (Greece). Also our products have been certified for the Quality and Efficiency from certification bodies as DIN Certco, SABS and SRCC. We are considered as one of the companies, worldwide, that all our products are tested and certified from independent reputable body.